Demo (Vadelma och KADOS)

Kolibre Vadelma
Kolibre Vadelma är en fullt fungerande talboksspelare med syftet att demonstrera möjligheterna med den källkod som Kolibre publicerat. Programvaran kan byggas fritt för olika hårdvaru-plattformer och Kolibre har i demonstrationssyfte publicerat instruktioner hur den kan byggas på en Raspberry Pi-plattform. Endast ett tangentbord och en högtalare behövs förutom en sedvanlig RP-setup och internetkontakt.

Källkoden inklusive instruktioner har publicerats på utvecklarportalen Github. Lösningen har i detta sammanhang namngetts Vadelma (det finska ordet för hallon, som på engelska är raspberry). Kolibre Vadelma stöder de etablerade DAISY 2.02- och DAISY3-standarderna samt alla obligatoriska funktioner i DAISY Online Delivery protocol version 1.

  • Kolibres programvarubibliotek är tillgängliga på adressen github.com/kolibre.
  • Instruktionerna för att bygga en spelare är tillgängliga i en wiki.
  • De olika versioner vi byggt kan laddas ner som färdigt installerbara filer här.
  • För Kolibre-biblioteken finns en önskelista på nya funktioner här.
  • Vi har även en Github wiki för utvecklare.

Kolibre har publicerat en serie videoklipp på youtube.com/user/kolibreorg/videos där Vadelmas funktioner demonstreras. Nedan en introduktion:


Kolibre KADOS
Kolibres serverlösning har givits namnet Kolibre KADOS (Kolibre Adaptive Daisy Online Server/Service) och är baserad på det etablerade skriptspråket PHP. Den öppna källkoden finns på adressen github.com/kolibre/Kolibre-KADOS inklusive bygginstruktioner i wikin. Serverlösningen stöder basfunktionerna i DAISY Online Delivery-protokollet*. Med serverlösningen kan talböcker distribueras via internet till spelare som kan spela upp dem (exempelvis ovan nämnda Kolibre Vadelma).

I december 2019 fick Kolibre klart en första fullt fungerande version av Kobra, ett REST API för att hantera databasen i KADOS, som gör det betydligt lättare för en organisation att ta i bruk KADOS för online distribution. Kobra är ämnat att köra i Docker. Arbetet kan följas på adressen https://github.com/kolibre/kobra/projects.

En demotjänst med KADOS inklusive testmaterial från Daisykonsortiet finns att testa på adressen kados.kolibre.org.

KADOS har blivit testad av Kolibre med några kommersiella Daisy-spelare och en översikt finns att studera på sidan http://www.kolibre.org/en/kados-interoperability. En önskelista för nya funktioner i KADOS finns på adressen github.com/kolibre/Kolibre-KADOS/wiki/KADOS-wish-list.

*DAISY, vad är det?
DAISY-standardernas syfte är att återskapa upplevelsen av en tryckt publikation för personer med läsnedsättning, oftast så att den läses upp av en inspelad röst eller en talsyntes. DAISY Online Delivery-protokollets syfte är att standardisera en metod för att enkelt hämta och lyssna på talpublikationer över internet, exempelvis talböcker eller taltidningar.

DAISY-standarderna har en bred spridning bland talboksbibliotek och synskadeorganisationer över hela världen och stöds av många talboksspelare anpassade för synskadade. Standarderna utvecklas och förvaltas av det internationella DAISY-konsortiet, www.daisy.org.

Kolibre Vadelma setup
Följande tillbehör behövs för att bygga en egen spelare (med en färdig image):
• Raspberry Pi, model 2 eller 3
• Micro-USB strömförsörjning
• Micro-SD-kort för programvaran (min 256 MB)
• Numpad USB (modell Deltaco TB-121 i demon, men andra fungerar också eller ett vanligt USB-tangentbord)
• Högtalare (med 3,5 mm plugg)

Kolibre Vadelma navigering
För att navigera i Kolibre Vadelma behövs en styrpanel, exempelvis ett tangentbord eller en nummerpanel (numpad, keypad) med usb-anslutning. Vadelma är designad att fungera enklast vid användning med en nummerpanel, men kan även konfigureras att använda andra styrenheter, vem vet, i framtiden kanske även röststyrning?

Tangenterna på nummerpanelen är mappade enligt en modell som många Daisy-spelare använder för navigering i Daisy-publikationer. Det betyder att det finns ett mönster för pil upp, ner, vänster och höger. På usb-nummerpaneler finns dessa tangenter vanligen utmärkta med pilar, så att nummer fem med den taktila punkten kommer i mitten.

Knapparna är fördelade enligt följande på nummerpanelen använd i demonstrationen.
• TAB-knappen (här uppe till vänster): Start och standby
• Backslash: Volym upp
• Stjärna: Volym ner
• Minus: Hastighet på tal ner
• Plus: Hastighet på tal upp
• Knapp 1: Bokmärken
• Knapp 2: Pil ner
• Knapp 3: Snabbmeny
• Knapp 4: Pil vänster
• Knapp 5: Play och paus
• Knapp 6: Pil höger
• Knapp 7: Hopp bakåt (30 sekunder vid uppspelning)
• Knapp 8: Pil upp
• Knapp 9: Hem (bokhylla)

Image: