Demo (Vadelma och KADOS)

Kolibre Vadelma
Kolibre Vadelma är en strävan till att demonstrera möjligheterna med den källkod som Kolibre har publicerat. Kolibres talboksspelare kan byggas för många olika existerande hårdvaru-plattformer.

Föreningen har i demonstrationssyfte publicerat instruktioner hur den kan byggas på en Raspberry Pi-plattform. Lösningen har i detta sammanhang givits namnet Kolibre Vadelma, det finska ordet för hallon (eng. raspberry).

Källkoden har publicerats på utvecklarportalen github.com/kolibre, inklusive instruktioner hur spelaren kan byggas för en Raspberry Pi i en wiki. Den senast byggda versionen kan laddas ner som en fil här. För Kolibre-biblioteken finns en önskelista på nya funktioner här.

Kolibre har publicerat en serie videoklipp på youtube.com/user/kolibreorg/videos där Vadelmas funktioner demonstreras. Vadelma stöder de etablerade internationella Daisy 2.02- och Daisy3-standarderna* samt även basfunktionerna i Daisy Online Delivery-protokollet*.


Kolibre KADOS
Kolibres serverlösning har givits namnet Kolibre KADOS (Kolibre Adaptive Daisy Online Server/Service) och är baserad på det etablerade skriptspråket för webbservrar PHP. Kolibre KADOS källkod finns tillgänglig på adressen github.com/kolibre/Kolibre-KADOS inklusive instruktioner om hur den kan byggas i wikin. Serverlösningen stöder basfunktionerna i Daisy Online Delivery-protokollet*. Med serverlösningen kan olika typer av DAISY-böcker distribueras till olika spelare som stöder DAISY (exempelvis ovan nämnda Kolibre Vadelma).

En demo av KADOS med testmaterial kan testas på adressen http://kados.kolibre.org. En önskelista för nya funktioner i KADOS finns här.

*DAISY, vad är det?
DAISY-standardernas syfte är att återskapa upplevelsen av en tryckt publikation i form av en talpublikation. Daisy Online Delivery-protokollets syfte är att standardisera en metod för att enkelt hämta och lyssna på talpublikationer över internet, exempelvis talböcker eller taltidningar.

DAISY-standarderna har en bred spridning bland talboksbibliotek och synskadeorganisationer internationellt och stöds av många kommersiella spelare och distributionssystem. Standarderna utvecklas och förvaltas av det internationella DAISY-konsortiet, www.daisy.org.

Kolibre Vadelma navigering
För att navigera i Kolibre Vadelma behövs en styrpanel, exempelvis ett tangentbord eller en nummerpanel (numpad, keypad) med usb-anslutning. Vadelma är designad att fungera enklast vid användning med en nummerpanel, men kan även konfigureras att använda andra styrenheter, vem vet, i framtiden kanske även röststyrning?

Tangenterna på nummerpanelen är mappade enligt en modell som många Daisy-spelare använder för navigering i Daisy-publikationer. Det betyder att det finns ett mönster för pil upp, ner, vänster och höger. På usb-nummerpaneler finns dessa tangenter vanligen utmärkta med pilar, så att nummer fem med den taktila punkten kommer i mitten.

Knapparna är fördelade enligt följande på nummerpanelen använd i demonstrationen.
• TAB-knappen (här uppe till vänster): Start och standby
• Backslash: Volym upp
• Stjärna: Volym ner
• Minus: Hastighet på tal ner
• Plus: Hastighet på tal upp
• Knapp 1: Bokmärken
• Knapp 2: Pil ner
• Knapp 3: Snabbmeny
• Knapp 4: Pil vänster
• Knapp 5: Play och paus
• Knapp 6: Pil höger
• Knapp 7: Hopp bakåt (30 sekunder vid uppspelning)
• Knapp 8: Pil upp
• Knapp 9: Hem (bokhylla)

Image: