Nya möjligheter till att utveckla hjälpmedel

Pressmeddelande 11 juni 2013
Kolibre rf

Personer med läshandikapp gynnas av öppen källkodsutveckling

Att skapa en givande läsupplevelse för en person med läshandikapp är en utmaning. Det är också en fråga om jämlikhet i samhället. Med olika metoder kan en tryckt eller digital publikation omvandlas till en talpublikation, så att den blir tillgänglig på ett bekvämt sätt. Exempelvis en dagstidning bör vara överskådlig och enkel att hantera, samt distribueras så att den är aktuell när den når lyssnaren. För det ändamålet används den internationella Daisy-standarden för talpublikationer av många synskadeorganisationer och bibliotek.

Kolibre rf har under våren 2013 publicerat programdelar till en spelare för talpublikationer, som stöder Daisy-standarden. Programdelarna stöder även standarden för överföring av talpublikationer via internet, Daisy Online. Programdelarna har utvecklats med stöd av Penningautomatföreningen RAY och finns tillgängliga på adressen github.com/kolibre.

Programdelarna licensieras som öppen källkod, vilket betyder att vem som helst kan kopiera, förbättra och använda källkoden till olika behov. Tillsammans med källkoden har även dokumentation gjorts tillgänglig, så att vem som helst kan enkelt bygga en egen spelare för talpublikationer i Daisy-format.

För att demonstratera möjligheterna med källkoden kommer Kolibre i slutet av år 2013 att publicera instruktioner och källkod till en spelare på hårdvaran Raspberry Pi, som ska vara möjlig att återskapa av vem som helst till en kostnad under 100 euro. Detta är möjligt tack vare den öppna källkoden och gör det möjligt att bygga nya spelare till en betydligt lägre kostnad än tidigare.

Mera information:
Martin von Willebrand, Kolibre rf ordförande, tfn 040-7701818
Daniel Ainasoja, verksamhetsledare, tfn 050-5274174

-------------

Kolibre rf är ett ideellt initiativ till att skapa ett samfund för utveckling av hjälpmedel för personer med läshandikapp, initierat av Norra Österbottens svenska synskadade rf, Förbundet Finlands svenska synskadade rf och Pratsam Ab, med målsättningen att publicera utvecklingsresultaten som öppen källkod. Visionen är att alla ska få tillgång till talpublikationer med en naturlig röst var som helst i en individuellt anpassad mottagare - vare sig det gäller smarttelefoner, datorer, läsplattor eller skräddarsydda spelare.

Synskadades Centralförbund rf, Celia – biblioteket för synskadade och COSS – Finlands center för öppna informationssystem, hör till Kolibre rfs samarbetsnätverk.

www.kolibre.org
github.com/kolibre
twitter.com/kolibreorg
facebook.com/kolibreorg