Med Kolibre kan vem som helst bygga en talboksspelare

Pressmeddelande 11 mars 2014

Med Kolibre kan vem som helst bygga en talboksspelare
Kolibre demonstrerar hur vem som helst kan bygga en internetuppkopplad talboksspelare anpassad för synskadade med hjälp av öppen källkod och billig hårdvara.

Den finländska ideella föreningen Kolibre rf har i en serie projekt utvecklat en internetbaserad talboksspelare vid namn Kolibre Vadelma och en tillhörande serverlösning Kolibre KADOS. Resultaten av utvecklingen har publicerats öppet på internet. Detta inkluderar källkod och dokumentation samt anvisningar för att bygga, använda och vidareutveckla den för olika behov.

Kolibre Vadelma baseras på den populära och förmånliga hårdvaru-plattformen Raspberry Pi, som med enkla tillbehör kan byggas till en internetbaserad talboksspelare tack vare den öppna källkoden. Kolibre vill på detta sätt demonstrera möjligheterna för privatpersoner, organisationer och företag att ta fram nya hjälpmedel till en låg kostnad. Tillsammans med den öppna webbtjänsten Kolibre KADOS kan vem som helst bygga ett eget system för distribution och uppspelning av talböcker och taltidningar.

En viktig del av Kolibres lösningar är stödet för DAISY, en etablerad samling standarder för produktion, distribution och uppspelning av talböcker anpassade till personer med läshinder. DAISY-böcker gör det möjligt för personer med en synskada eller annat läshinder att läsa och navigera i en bok lika lätt som andra använder en tryckt bok. Det är även lätt att ladda och lyssna till dessa digitala talböcker över internet. DAISY-standarderna har en bred spridning bland talboksbibliotek och synskadeorganisationer internationellt och stöds från tidigare av många leverantörer av produktionslösningar, distributionssystem och spelare för synskadade.

Närmare information om Kolibres lösningar finns på webbsidan www.kolibre.org och den öppna källkoden finns tillgänglig på adressen github.com/kolibre. Detta gör det möjligt för alla intresserade att ladda ner koden, testa, ändra och göra förbättringar som också alla andra intressenter kan dra nytta av.

Kolibre rf välkomnar alla att ta del av denna utveckling i en öppen miljö och demonstrerar dess egenskaper i en serie videoklipp under adressen youtube.com/user/kolibreorg/playlists.

Mera information:
Martin von Willebrand, Kolibre rf ordförande, tfn 040-7701818
Daniel Ainasoja, verksamhetsledare, tfn 050-5274174