För utvecklare

En viktig del av Kolibres verksamhet är att göra utvecklingsresultaten tillgängliga på ett professionellt sätt. Detta är speciellt viktigt för alla utvecklare som är intresserade av att använda resultaten för eget eller sin uppdragsgivares behov, vare sig det är ett företag eller en ideell organisation.

Snabbstart

Dokumentation för utvecklare om de olika Kolibre-kodbiblioteken återfinns i libkolibre-builder wikin på adressen

https://github.com/kolibre/libkolibre-builder/wiki

Hur man bygger en DAISY-spelare avbild (image) för en Raspberry Pi-enhet förklaras i angstrom-manifest wikin på adressen

https://github.com/kolibre/angstrom-manifest/wiki

Hur en demo webbtjänst som stöder DAISY Online Delivery Protocol kan riggas beskrivs i Kolibre KADOS wikin på adressen

https://github.com/kolibre/Kolibre-KADOS/wiki

Dokumentation för utvecklare finns endast på engelska.

Licensiering

Kolibre har valt att publicera programdelarna som öppen källkod, vilket betyder de är öppet tillgängliga för alla intresserade på internet. Källkodens licens klargör eventuella frågor kring upphovsrätt och användningsrätt, vilket gör det tryggt att ta i bruk programdelarna.

För att användaren av den öppna källkoden ska vara medveten om rättigheter och skyldigheter bifogas en licens med varje programdel. Kolibre har valt att använda sig av licensen GNU Lesser General Public License (LGPL) version 2.1 eller senare.

Kontakta oss för mera information om hur du kan bidra till utvecklingen!