DAISY programvara

Programvaran som utvecklas och underhålls av Kolibre går tillbaka till 2003, då flera organisationer och företag i Jakobstad, Finland, började utveckla programvara med målet att göra tryckta tidningar tillgängliga för synskadade.

DAISY programvara

Programvaruutvecklingen fortsatte i över 10 år och resulterade i flera program- och hårdvaruprodukter och tjänster som stöder DAISY-standarderna, där de centrala programvarubiblioteken refaktorerades, vidareutvecklades och publicerades som öppen källkod av Kolibre. Standarderna som stöds är bland annat DAISY 2.02 och DAISY Online Delivery Protocol.

Dessa programvarubibliotek finns tillgängliga och dokumenterade på utvecklarportalen Github under adressen

https://github.com/kolibre

Kolibre Vadelma video demo

Kolibre har gjort en serie videoklipp som är tillgängliga på Youtube var den synskadeanpassade Vadelma-spelarens egenskaper demonstreras.

Flera videoklipp finns tillgängliga på adressen

https://www.youtube.com/user/kolibreorg/videos

DAISY, vad är det?

DAISY-standarderna gör det möjligt för blinda, synskadade eller andra personer med nedsatt läsförmåga att läsa och navigera i en bok lika enkelt och effektivt som andra använder tryckta böcker. DAISY Online Delivery-protokollet gör det enkelt att hämta och lyssna på digitala talböcker över Internet med anpassade appar och enheter.

DAISY-standarderna utvecklades redan under tidigt 2000-tal och används flitigt av talboksbibliotek och internationella organisationer för synskadade, över 2 miljoner böcker finns tillgängliga på över 50 språk världen över.

DAISY stöds av många leverantörer av produktionslösningar, distributions- och lässystem. Det internationella DAISY-konsortiet förvaltar och utvecklar standarderna, mer information finns på adressen

https://www.daisy.org