Om Kolibre

Mer information om Kolibre hittar du på länkarna nedan

Föreningen

Föreningen Kolibres stadgar lyder enligt följande:

”Föreningens syfte är att främja tillgång till informationssamhället för personer med läshandikapp. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att upprätthålla projekt som idkar forskning relaterat till och utveckling av informationssystem som hjälpmedel för personer med läshandikapp samt administrerar och stöder gemenskapen kring dessa projekt. Distribution av resultat, källkod och därtill hörande material ska ske under en öppenkällkods-licens. Föreningen samarbetar i synnerhet med organisationer som stöder personer med läshandikapp.”

AdobeStock_600179888.jpg

Visionen

I klartext är Kolibres vision att alla personer med behov av anpassade lösningar ska få tillgång till talpublikationer med en naturlig röst var som helst i en individuellt anpassad mottagare - vare sig det gäller smarta telefoner, datorer, läsplattor eller skräddarsydda spelare för synskadade.

Samarbete

Kolibres styrelse består av representanter från synskadeorganisationer och företag. Tillsammans med expertis är uppdraget att finna innovativa lösningar för att uppfylla de synskadades behov med hjälp av tillgänglig teknik. Kring den öppna källkoden strävar Kolibre till att skapa ett samfund av utvecklare. Styrelsen sätter fokus för utvecklingen med vägledning av samarbetsparter och samfundet.

Understöd och medlemskap

För att stöda sin verksamhet kan föreningen ta emot understöd, donationer och testamenten. Alla intresserade kan även söka om medlemsskap i föreningen, se kontaktuppgifter under menyn Kontakt.

Styrelsen

Kolibres styrelse 2022-2024 består av följande medlemmar:
Niklas Finnäs (FSS), ordförande
Jonas Storholm (Pratsam AB), vice ordförande
Seppo Sjö (NÖSS), kassör

Verksamhetsledare och sekreterare:

Daniel Ainasoja